Den första tävlingsdagen kördes 1932, och det har sedan dess arrangerats travtävlingar på Bergsåker.

Varje år arrangerar vi ca 60 tävlingsdagar och delar ut närmare 50 miljoner kr i prispengar. Travbanan drivs genom Norrlands Travsällskap (länk till NTS-sida, se nedan) och 15 heltidsanställda på kontor och anläggning. Den enskilt största tävlingen är Sundsvall Open Trot som arrangeras i slutet av augusti varje år, och är Norrlands största årligen återkommande idrottsevenemang. 2009 slogs publikrekord då över 25 000 personer besökte tävlingarna under dagarna två.

Just nu finns det 23 st professionella travtränare med Bergsåker som hemmabana. De mest framgångsrika är Robert Bergh, Svante Båth och Ulf Ohlsson. Bergsåkers tränarkår fick sitt stora genombrott under 1990-talet, då banans dåvarande gigant Åke Svanstedt slog igenom.

Svanstedt blev champion på Bergsåker femton år i följd, före han i början av 2000-talet lämnade Bergsåker för Axevalla. Men framgångarna har fortsatt. Bergsåkers körsvenschampion i dag är Robert Bergh som tog sitt första championat 2008. Tränarchampion de senaste åren har också varit Robert Bergh.

Framtiden för Bergsåker ser ljus ut. Förutom fortsatt stora sportsliga framgångar har Svensk Travsport i och med sitt projekt ”framtidens travsport”, tydligt markerat att Bergsåker (hittills som enda bana) skall stärkas.

Förutom travtävlingar arrangeras årligen även mässor, utställningar, marknader, och en mångfald av andra evenemang på Bergsåker. Vi arbetar hårt för att visa att ”det är på travet det händer”. Välkommen till Sundsvall och Bergsåker!

Norrlands Travsällskap

Norrlands Travsällskap som grundades 1931, är ett av landets cirka 30 travsällskap. Travsällskapet är en ideel organsation vars ändamål är att:

  1. anordna travtävlingar
  2. verka för att intresset för travsporten inom regionen stärks vad gäller såväl publikt engagemang som avel, uppfödning och aktivt ägande av travhästar.
  3. säkerställa och utveckla travsportens breddförankring.
  4. verka för en stabil ekonomiskt tillväxt genom att främja en god utveckling av totolisatorspelet inom regionen.

Travsällskapets högsta beslutande organ är dess fullmäktige som i sin tur består ca 60 st medlemmar. Fullmäktige i sin tur utser travsällskapets styrelse, som består av sju personer. I dagsläget består Norrlands Travsällskaps styrelse av Thomas Almqvist ordf), Gabriella Kjellberg (v.ordf) samt Lotta Nyman, Henrik Persson, Kurt Johansson, Anders Karlsson och Mats Norberg . Travtränarföreningens ordförande är vidare adjungerad på samtliga styrelsemöten. Föreningens ordförande är för närvarande Bo Eklöf.

Norrlands Travsällskap är huvudman för Bergsåkers travbana. Travbanechef är Peder Söderman (sedan 2011-01-01). På företaget finns fem avdelningar, sport-, marknad-, ekonomi-, anläggning-, och ungdom. De ansvariga för dessa avdelningar är i tur och ordning: Lennart Carlsén(sport) Kenneth Eriksson (marknad), Bitten Frilén (ekonomi), Peter Nilsson (anläggning) samt Annika Söderholm (ungdom) . Sammantaget arbetar 15 personer på Bergsåker till vardags. Företaget omsätter årligen ca 70 miljoner kronor (exkl. spel), och ca 500 miljoner kronor (inkl. spel).

Norrlands Travsällskap äger tillsammans med landets övriga travsällskap centralförbundet, Svensk Travsport. ST i sin tur äger 90 % av Svensk Trav- och galoppsports spelbolag, ATG (Aktiebolaget Trav & galopp). Svensk Galopp (SG) äger resterande 10 %